OÚ – Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno: 29.8.2014 - Sejmuto: 13.10.2014