OÚ – Informace o vydané změně č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Veselá ve smyslu § 165 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno: 22.2.2012 - Sejmuto: