Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření – africký mor prasat č.j. SVS/2017/088445-Z

Vyvěšeno: 26.7.2017 - Sejmuto: 25.8.2017