Moravská vodárenská, a.s. – Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné a stočné za rok 2019

Vyvěšeno: 23.4.2020 - Sejmuto: 31.5.2020

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu