Ministerstvo zdravotnictví ČR – mimořádné opatření ze dne 27. 9. 2012

Vyvěšeno: 2.10.2012 - Sejmuto: