MěÚ Vizovice – Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby “Čerpací stanice odpadních vod Veselá”

Vyvěšeno: 11.9.2020 - Sejmuto: 29.9.2020