MěÚ Vizovice – Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MUVIZ 001355/2016

Vyvěšeno: 25.1.2016 - Sejmuto: 2.2.2016