MěÚ Vizovice – Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – “Oprava průtahu silnice III/4918 obcí Veselá”

Vyvěšeno: 9.7.2020 - Sejmuto: 27.7.2020

Oznámení VV – Oprava průtahu silnice III 4918 obí Veselá

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu