MěÚ Vizovice – Oznámení Veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MUVIZ 012026/2021

Vyvěšeno: 15.7.2021 - Sejmuto: 2.8.2021

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu