KÚ Zlín – Zveřejnění návrhu koncepce “Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 – 2020” včetně Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů koncepce na soustavu Natura 2000

Vyvěšeno: 17.8.2015 - Sejmuto: 2.9.2015

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu