KÚ – Oznámení o zahájení řízení k udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle ustanovení § 56 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vyvěšeno: 31.10.2018 - Sejmuto: 16.11.2018

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu