Krajský úřad Zlínského kraje – Vrácení dokumentace vlivů záměru “Vedení elektrické energie 1×110 kV Slavičín – Slušovice” na životní prostředí k přepracování

Vyvěšeno: 12.1.2023 - Sejmuto: 12.2.2023