Exekutorský úřad Přerov – Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci č.j. 203Ex 31072/09-188

Vyvěšeno: 19.2.2019 - Sejmuto: 18.4.2019

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu