Ex.úřad Brno-město – Usnesení – dražební vyhláška čj. 030 EX 10846/14-103

Vyvěšeno: 4.5.2018 - Sejmuto: 21.5.2018