eg.d – Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu příp. odstranění dřevin

Vyvěšeno: 6.12.2021 - Sejmuto: 31.12.2021