Separace a svoz biodpadu v obci Veselá

16. března, 2015

V květnu roku 2014 byla obci Veselá schválena dotace z Operačního programu Životní prostředí na předkládaný projekt “Separace a svoz biodpadu v obci Veselá”. Dotace činila 85 % z celkových uznatelných výdajů, tj. 1 304 117 Kč. Poskytnutá dotace byla využita na nákup vozidla sloužícího ke svozu bioodpadu v obci, také může být využito ke svozu tříděných komodit či velkoobjemového odpadu. Zákon ukládá obcím, aby umožnily svým občanům ukládat přebytečný bioodpad, který se nevejde do kompostérů. Z tohoto důvodu byly pořízeny nové kompostéry, které byly rozdány občanům do výpůjčky a také kontejnery na bioodpad, které budou v průběhu roku rozmístěny dle požadavků občanů.

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu