Přestavba bývalého OÚ na sociální byty

2. Listopad, 2018

Dlouho jsme hledali vhodné využití pro budovu bývalého Obecního úřadu. Nakonec jsme se rozhodli zde vybudovat sociální bydlení spolu s centrem volného času. 

Na podzim 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Vítězem se stala firma STAVO spol. s.r.o. s nabídkovou cenou 14 256 431 Kč s DPH. Smlouva o dílo byla podepsána 24. 10. 2018. Celá akce by měla být zrealizována do 6/2019. Na tento projekt se snažíme získat finanční příspěvek z Integrovaného regionálního operačního programu, Výzvy č. 61 Sociální infrastruktura – zatím je podaná žádost o podporu.  

Jelikož se jedná o větší investiční akci, která převyšuje roční rozpočet obce, bylo potřeba zajistit úvěr. Nejvýhodnější podmínky nabídla Komerční banka a.s. Úvěr jsme rozdělili na dvě části – jeden na předfinancování projektu (v částce dotace, tj. 9 700 000 Kč) a jeden na spolufinancování projektu (podíl vlastního financování projektu, tj. 5 300 000 Kč). Po realizaci projektu budeme žádat o proplacení dotace a touto částkou ihned uhradíme úvěr na předfinancování projektu, abychom zbytečně z půjčené částky neplatili úroky. Menší úvěr na spolufinancování projektu budeme postupně splácet.   

Fotoreport z vyklízení budovy bývalého OÚ ze dne 10. 11. 2018, zde.