Přestavba bývalého OÚ na sociální byty

2. Prosinec, 2018

Název projektu: Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína, reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009731

Cílem projektu je vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení v obci Veselá u Zlína, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu.

Celkový rozpočet projektu: 14 104 933,90 Kč
Výše dotace: 9 698 214,60 Kč

Realizace projektu: 2018 – 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Plakát povinné publicity projektu


Dlouho jsme hledali vhodné využití pro budovu bývalého Obecního úřadu. Nakonec jsme se rozhodli zde vybudovat sociální bydlení spolu s centrem volného času. 

Na podzim 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Vítězem se stala firma STAVO spol. s.r.o. s nabídkovou cenou 14 256 431 Kč s DPH. Smlouva o dílo byla podepsána 24. 10. 2018. Celá akce by měla být zrealizována do 6/2019. Na tento projekt se snažíme získat finanční příspěvek z Integrovaného regionálního operačního programu, Výzvy č. 61 Sociální infrastruktura – zatím je podaná žádost o podporu a čekáme na výsledek.  

Jelikož se jedná o větší investiční akci, která převyšuje roční rozpočet obce, bylo potřeba zajistit úvěr. Nejvýhodnější podmínky nabídla Komerční banka a.s. Úvěr jsme rozdělili na dvě části – jeden na předfinancování projektu (v částce dotace, tj. 9 700 000 Kč) a jeden na spolufinancování projektu (podíl vlastního financování projektu, tj. 5 300 000 Kč). Po realizaci projektu budeme žádat o proplacení dotace a touto částkou ihned uhradíme úvěr na předfinancování projektu, abychom zbytečně z půjčené částky neplatili úroky. Menší úvěr na spolufinancování projektu budeme postupně splácet.   


Fotoreport z vyklízení budovy bývalého OÚ ze dne 10. 11. 2018 zde.

Fotoreport z kontroly na místě v průběhu realizace ze dne 31. 3. 2019 zde.