Místní komunikace k Vodojemu

17. listopadu, 2016

Během podzimu 2016 byla vybudována nová místní komunikace k Vodojemu. Výběrové řízení na realizaci stavby vyhrála společnost STRABAG a.s. s cenou 1 198 183,- Kč bez DPH. V polovině měsíce listopadu byla provedena finální pokládka asfaltového povrchu, kolaudace bude provedena až po novém roce. 

Obec podávala žádost o dotaci na tento projekt v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na MMR ČR, bohužel projekt nebyl schválen z důvodu nízké alokace programu. 

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu