Komunikace pod Selskou

12. září, 2017

Obec Veselá zažádala v roce 2016 o dotaci na rekonstrukci komunikace “pod Selskou” v programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Obnova obecního majetku po živelních pohromách. Žádost o dotaci byla úspěšně schválena dne 30. 3. 2017 ve výši 468 383 Kč. Celková investice projektu je 3,01 mil. Kč. 

V průběhu léta bylo vyhlášeno výběrové řízena na dodavatele stavby. Vítězem se stala společnost MOBIKO plus a.s., se kterou byla uzavřena smlouva v srpnu 2018 v celkové výši 3 010 526 Kč vč. DPH. Kromě obnovy strženého povrchu byla předmětem stavebních prací také opěrná zeď, kanalizace splašková a kanalizace dešťová. Realizace tohoto projektu byla dokončena v prosinci 2017. Finální terénní úpravy proběhly až v jarním měsících roku 2018. 

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu