Kanalizace v lokalitě Drahy

2. března, 2017

Obci Veselá byla schválena dotace z národního programu Ministerstva zemědělství podporující výstavbu vodovodů a kanalizací. Výše dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Výběrové řízení na dodavatele bylo již zrealizováno. Vítězem se stala nabídka společnosti MOBIKO plus a.s. ve výši 4 079 561,- Kč vč. DPH. S realizací projektu Kanalizace v lokalitě Drahy s napojením na ČOV Slušovice se začalo začátkem měsíce dubna 2017. Během podzimu byla kanalizace uvedena do zkušebního provozu. Obci byla v měsíci září proplacena dotace od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 2 443 000,- Kč.   

Obec požádala o spolufinancování tohoto projektu i Zlínský kraj. Fond Zlínského kraje poskytl obci investiční dotaci na projekt “Kanalizace v lokalitě Drahy s napojením na ČOV Slušovice, k. ú. Veselá” ve výši 407 000,- Kč (D/1812/2017/STR). 

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu