Rozpočet 2024

Rozpočet roku 2024

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • dotace na vnitřní správu
16.069.000,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.900.000,00 Kč
Celkem 17.969.000,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 404.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 150.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 877.000,00 Kč
Splátka úvěru a úroků – obchod 787.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 640.000,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad 119.000,00 Kč
Provoz kabelové televize 392.000,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk zpravodaje
 • posezení s důchodci, vítání občánků, kulturní akce
546.900,00 Kč
Péče o vzhled obce 130.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
1.295.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 84.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn, voda
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné
 • příspěvky, finanční dary
 • opravy majetku
4.363.100,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem 120.400,00 Kč
Bytové hospodářství – č.p. 130 20.000,00 Kč
SDH – zásahová jednotka 35.000,00 Kč
Krizové situace 50.000,00 Kč
Územní plán 133.100,00 Kč
Re-use centrum 6.400.000,00 Kč
Sportovně-kulturní areál 590.500,00 Kč
Náves – projektová dokumentace 832.000,00 Kč
Celkem 17.969.000,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá na roky 2025 – 2026

 

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu