Rozpočet 2023

Rozpočet roku 2023

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
12.039.000,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.929.200,00 Kč
Celkem 13.968.200,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 650.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 180.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 1.900.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 597.000,00 Kč
Provoz kabelové televize 400.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků, kulturní akce
485.900,00 Kč
Péče o vzhled obce 91.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
1.340.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 84.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
3.935.600,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem 93.000,00 Kč
Bytové hospodářství – č.p. 130 20.000,00 Kč
SDH – zásahová jednotka 35.000,00 Kč
Krizové situace 50.000,00 Kč
Územní plán 240.000,00 Kč
Re-use centrum 2.500.000,00 Kč
Sportovně-kulturní areál 726.500,00 Kč
Rekonstrukce sálu Veselanka – studie 500.000,00 Kč
Celkem 13.968.200,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá na roky 2024 – 2025

 

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu