Rozpočet 2022

Rozpočet roku 2022

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
11.878.500,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.631.700,00 Kč
Celkem 13.510.200,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 445.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 538.300,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 2.597.000,00 Kč
Cyklostezka 130.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 500.000,00 Kč
Provoz kabelové televize 388.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků, kulturní akce
468.900,00 Kč
Péče o vzhled obce 60.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
690.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 84.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
3.725.000,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad 93.400,00 Kč
Územní plán 169.400,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem 93.000,00 Kč
Bytové hospodářství – č.p. 130 20.000,00 Kč
SDH – zásahová jednotka 29.000,00 Kč
Krizové situace 50.000,00 Kč
Propagační materiály obce 60.000,00 Kč
Vodovod Drahy – prodloužení 500.000,00 Kč
Sběrný dvůr 2.668.400,00 Kč
Budova technického zázemí – parkoviště 200.000,00 Kč
Celkem 13.510.200,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2022

Střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá 2023-2024

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu