Rozpočet 2021

Rozpočet roku 2021

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
11.307.300,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.153.700,00 Kč
Celkem 12.461.000,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 140.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 479.200,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 107.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 436.000,00 Kč
Provoz kabelové televize 391.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků, kulturní akce
328.300,00 Kč
Péče o vzhled obce 87.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
840.000,00 Kč

Rekonstrukce střechy školní budovy

2.177.300,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 84.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
3.713.500,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad 76.000,00 Kč
Cyklostezka 4.353.400,00 Kč
Územní plán 217.800,00 Kč
Kniha Paměti rodáků 200.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 502.000,00 Kč
Separace odpadu v obci 1.012.000,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem 43.000,00 Kč
Bytové hospodářství – č.p. 130 20.000,00 Kč
SDH – zásahová jednotka 34.000,00 Kč
Krizové situace 50.000,00 Kč
Propagační materiály obce 50.000,00 Kč
Celkem 14.906.300,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2021

Střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá 2022-2023

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu