Zpracování ovoce v areálu zahrádkářů ve Slušovicích

12. srpna, 2020

Zahájení činnosti zpracování ovoce – 2020