Výsledná zpráva z rozboru směsného komunálního odpadu

2. července, 2019

13. 6. 2019 proběhl v naší obci rozbor komunálního odpadu, který prováděl Institut cirkulární ekonomiky, z.ú. Vzorek (cca 500 kg) komunálního odpadu pracovníci Institutu roztřídili dle jednotlivých komodit, abychom zjistili, jaké máme mezery a jaké druhy odpadů ještě můžeme třídit. 

Podívejte se na výslednou zprávu z fyzické analýzy směsného komunálního odpadu v naší obci a zkuste se zamyslet, zda byste třídění mohli zlepšit i u vás doma. Je překvapivé, že v našich popelnicích se nejvíce objevuje zahradní zeleň (22 %), která patří do kompostérů či do přistavených kontejnerů na bioodpad. V třídění máme určité mezery, ale nedělejme si z toho hlavu, alespoň máme prostor k zlepšení. 

Zastupitelstvo obce hledá způsoby, jak zlepšit a zefektivnit systém sběru a třídění odpadů. Uvažuje se o zavedení tzv. motivačního systému, který spočívá v tom, že popelnice/pytle budou opatřeny čárovým kódem. Při svozu se čárový kód načte a zaeviduje k příslušné domácnosti. Díky tomuto systému získáme přehled o tom, kolik kdo vyváží a třídí. O zavedení tohoto systému vás budeme dopředu informovat, zatím jsme ve fázi zvažování a hledání vhodných dotačních titulů, které by nám mohli s implementací pomoci. 

Co už víme nyní, na podzim bude vyhlášena výzva v dotačním programu OP Životní prostředí, z kterého je možné získat 85% dotaci na rozšíření separace odpadů. Z tohoto titulu bychom rádi pořídili nádoby na plasty o objemu 240 l pro všechny domácnosti a také kontejnery na papír, sklo, plasty, bioodpad a objemný odpad. Držte nám palce, ať uspějeme!

Problematika odpadů je velmi rozsáhlá, o dalších krocích vás budeme včas informovat prostřednictvím webu, obecního zpravodaje či veřejného setkání. 

Kateřina Winkler

Výsledná zpráva fyz. analýzy odpadu_Veselá u Zlína  

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu