Video o třídění odpadů

29. března, 2016

Pokud máte čas, podívejte se na toto krátké zajímavé video týkající se motivačního třídění odpadů, které by mohlo být někdy využito i v naší obci. :)

Od roku 2024 by se v ČR neměl komunální a recyklovatelný odpad skládkovat. Většina odpadů se bude třídit a recyklovat, ostatní skončí ve spalovnách. (Předpis č. 352/2014 Sb. – Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024)

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu