Velkoplošná deratizace obce

9. března, 2018

Ve dnech 22. 3. , 28. 3. , 4. 4. 2018 bude prováděna velkoplošná deratizace obce Veselá. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů .
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky na úřadovnu, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu