Svoz papíru

6. září, 2021

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 budou Technické služby Zlínsko v obci provádět svoz modrých nádob na papír.