Střednědobý kurz pro obecní koordinátory

11. září, 2019

Střednědobý kurz pro obecní koordinátory

V rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541) podpořený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion Slušovicko v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ hledá zájemce na pozici obecního koordinátora. Úlohou obecního koordinátora je odpovídat za chod komunitní školy, fungování zájmových kroužků a koordinovat zapojení lidí do života obcí. Kurzy a kroužky na školách či obcích budou určené nejen pro žáky, ale i pro děti a mládež, rodiče a ostatní obyvatele obce. Obecní koordinátoři budou komunikovat s pracovním týmem (lektoři a učitelé) a účastnit se pracovních setkání.

Podmínkou, aby se zájemce mohl stát obecním koordinátorem, je absolvování střednědobého kurzu. Kurz na obecního koordinátora bude bezplatný a bude se skládat z devíti dvoudenních 10-hodinových bloků (180 hodin) a 40 hodin e-learningu doma na počítači s tutoringem.

Čtyři dvoudenní kurzy se uskuteční v území Kopaničiarskeho regiónu (předpoklad v obcích Lubina, Bzince, Stará Turá) a 5 dvoudenních kurzů na české straně na území partnera Východní Slovácko (předpoklad obec Strání).

Koordinátoři absolvují po ukončení kurzu závěrečné zkoušky. Součástí kurzu je závěrečná práce, kterou absolvent obhajuje v rámci zkoušky pro získání certifikátu

Přihlásit se můžete emailem na manazer-slusovicko@seznam.cz do 30. 9. 2019. Doplňující informace na tel. 732 688 651.

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu