Podpora duševního zdraví v rodinách

21. září, 2023

Potřebujete pomoci v obtížné životní situaci?

Poradenské a krizové centrum, p. o. pracuje s rodinami, které jsou v obtížné životní situaci. Služba funguje již od roku 2017 a od června tohoto roku začala působit v celém Zlínském kraji. K rozšíření došlo díky projektu „Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji“. V rámci projektu Centrum pracuje i s rodinami, kde se u dětí objevují různé projevy psychické nepohody jako např. smutek, neklid, výkyvy nálad, potíže se soustředěním, poruchy přijmu potravy, odmítání kontaktů s vrstevníky, agrese či vzdor. Chceme předcházet extrémním projevům jako jsou např. deprese či sebepoškozování. Cílíme také na práci s rodiči, kteří trpí psychickými problémy a život jejich dětí je tím zasažen.                         

Zároveň více informací najdete na webu projektu https://nastejnevlne.cz/  a webu Poradenského a krizového centra. p. o. https://pkcentrum.cz/                           

Leták

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu