OÚ – Investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje 2015

25. září, 2015

V roce 2015 obec Veselá za přispění investiční dotace z rozpočtu ZK zakoupila zásahový dopravní automobil pro jednotku SDH Veselá.