Nalezeny klíče

11. září, 2020

Na workoutovém hřišti byly nalezeny klíče. Vlastník ať se ozve Romanovi Krajíčkovi na tel. 733 314 518. Pokud se nikdo do pondělí nepřihlásí, budou k vyzvednutí na OÚ.