Kontejnery na bioodpad

4. června, 2019

Upozorňujeme důrazně občany, že do kontejnerů na bioodpady, které jsou rozmístěny po obci v žádném případě nepatří kamení, pařezy, květináče, desky. Na každém kontejneru jsou umístěny informační tabulky, co se do kontejnerů odkládá.

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu