Informace pro občany

10. října, 2023

Vážení spoluobčané,
minulý týden společnost Rosa Market ukončila svou činnost nejen v obci Veselá, ale i v dalších prodejnách. Zastupitelstvo obce Veselá schválilo odkoupení budovy obchodu na zasedání zastupitelstva dne 4. 9. 2023 a taktéž bylo schváleno vyřízení úvěru na koupi. Nyní čekáme na finanční prostředky od banky, abychom mohli vypsat záměr pronájmu budovy na provozování obchodu. Legislativní procesy bohužel nejsme schopni ovlivnit, ale již je předjednán provozovatel, který by chtěl v co možná nejkratší době otevřít novou prodejnu s obsluhou a velkým výběrem sortimentu. Nyní jednám s pekařstvím o možnosti pojízdné prodejny pečiva, která by na přechodnou dobu zajížděla i do naší obce. Zda a v jakém čase by pojízdní prodejna mohla dojíždět budu vědět ve středu
11. 10. 2023.
Poslední informace je ohledně instalace nového zvonu na kapličku, která bude probíhat ve čtvrtek 12. 10. 2023.

Daniel Juřík, starosta

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu