Informace ke svozu odpadů

20. srpna, 2021

Svozová společnost nás informovala o tom, že opakovaně, v rámci svozu směsného komunálního odpadu (SKO), zaznamenali výskyt odpadu, který do nádob na SKO nepatří. Konkrétně se jedná o stavební a zahradní (BIO) odpad. Obsah tohoto odpadu v nádobách může být jedním z důvodů neprovedeného výsypu nádoby ze strany svozové společnosti. Dalším důvodem, pak může být celkové přetížení takové nádoby, právě z důvodu uložení uvedeného odpadu. 

Prosíme občany, aby do popelnic dávali jen to, co tam patří. Pokud se tak nestane, svozová společnost nemusí provést výsyp takové nádoby.

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu