2. kolo sběru žádostí o pronájem sociálního bytu v obci Veselá

30. října, 2019

Vážení občané a zájemci o sociální bydlení, 

vzhledem k tomu, že se nám v 1. kole nepodařilo naplnit kapacity, jelikož žadatelé nesplňovali podmínky, vyhlašujeme 2. kolo sběru žádostí.

Od dnešního dne až do 13. 11. 2019 do 12:00 hod. je možné podávat žádosti o pronájem sociálního bytu v budově č.p. 130 v obci Veselá. K dispozici jsou 2 byty 1+kk, byt 3+kk a 4+kk. Žádosti odevzdávejte osobně na Obecním úřadě či vhoďte do poštovní schránky.  

Žádosti budou posuzovány zastupiteli obce na základě hodnotících kritérií. V případě shodného počtu bodů u vícero žádostí bude rozhodující čas podání.

Než začnete vyplňovat samotnou žádost, důkladně si pročtěte podmínky pro získání sociálního bytu. 

Podmínky získání sociálního bytu v obci Veselá

 

Formulář žádosti najdete zde. Nezapomeňte k žádosti vyplnit a přiložit Přílohy I. a II.

Žádost o pronájem soc. bytu

Žádost o pronájem soc. bytu

Příloha I. žádosti o pronájem soc. bytu

Příloha II. žádosti o pronájem soc. bytu

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu