Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

OÚ Rozhodnutí č.j. OÚ 11/2016

Vyvěšeno: 12.1.2016 - Sejmuto: 29.1.2016

Již bylo sejmuto.

DSO – Mikroregion Slušovicko – Pozvánka na valnou hromadu 11. 12. 2015

Vyvěšeno: 4.12.2015 - Sejmuto: 14.12.2015

Již bylo sejmuto.

OÚ – Pozvánka na 11. zasedání ZO Veselá 12. 12. 2015

Vyvěšeno: 3.12.2015 - Sejmuto: 14.12.2015

Již bylo sejmuto.

OÚ – Návrh rozpočtu na r. 2016 pro obec Veselou

Vyvěšeno: 18.11.2015 - Sejmuto: 4.12.2015

Již bylo sejmuto.

KVS Zlín – Nařízení SVS č.j. SVS/2015/120829-Z

Vyvěšeno: 11.11.2015 - Sejmuto: 1.12.2015

Již bylo sejmuto.

ÚP Zlín – Projekt CZ.1.04/2.1.0/03.00015 Veřejně prospěšné práce

Vyvěšeno: 9.11.2015 - Sejmuto: 31.12.2015

Již bylo sejmuto.

OÚ – Pozvánka na 10. zasedání ZO Veselá

Vyvěšeno: 5.11.2015 - Sejmuto: 17.11.2015

Již bylo sejmuto.