Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

SVS – Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/065250-Z

Vyvěšeno: 26.5.2017 - Sejmuto: 12.6.2017

Již bylo sejmuto.

SVS – Nařízení státní veterinární správy – č.j. SVS/2017/060112-Z

Vyvěšeno: 17.5.2017 - Sejmuto: 5.6.2017

Již bylo sejmuto.

OÚ – Pozvánka na 23. zasedání ZO Veselá

Vyvěšeno: 12.5.2017 - Sejmuto: 24.5.2017

Již bylo sejmuto.

PROKONZULTA, a.s. – Oznámení o konání opakované dražby

Vyvěšeno: 11.5.2017 - Sejmuto: 15.6.2017

Již bylo sejmuto.

OÚ – Schválený Závěrečný účet obce Veselá za rok 2016

Vyvěšeno: 10.5.2017 - Sejmuto: 31.12.2017

Již bylo sejmuto.

FÚ – Dražební vyhláška – dražba movité věci č.j. 933637/17/3301-80542-706865

Vyvěšeno: 4.5.2017 - Sejmuto: 8.6.2017

Již bylo sejmuto.

Moravská vodárenská, a.s. – Informace o kalkulaci ceny pro vodné a stočné za rok 2016

Vyvěšeno: 27.4.2017 - Sejmuto: 30.5.2017

Již bylo sejmuto.

FÚ Zlín – Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2017

Vyvěšeno: 27.4.2017 - Sejmuto: 30.5.2017

Již bylo sejmuto.