Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

OÚ – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno: 21.8.2017 - Sejmuto: 23.10.2017

Již bylo sejmuto.

ZK – Rozhodnutí hejtmana ZK ze dne 16. 8. 2017 č. 3 o změně krizových opatření

Vyvěšeno: 17.8.2017 - Sejmuto: 31.8.2017

Již bylo sejmuto.

DSO Mikroregion Slušovicko – Rozpočtové opatření č. 1

Vyvěšeno: 15.8.2017 - Sejmuto: 31.12.2017

Již bylo sejmuto.

SVS – Nařízení SVS mimořádná veterinární opatření – č.j. SVS/2017/092805-Z

Vyvěšeno: 3.8.2017 - Sejmuto: 29.8.2017

Již bylo sejmuto.