Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

OÚ – Rozpočtové opatření č. 1/2017

Vyvěšeno: 16.3.2017 - Sejmuto: 31.12.2017

Již bylo sejmuto.

DSO Mikroregion Slušovicko – Návrh rozpočtu na rok 2017

Vyvěšeno: 16.3.2017 - Sejmuto: 4.4.2017

Již bylo sejmuto.

EÚ Brno – Usnesení – dražební vyhláška č.j. EX 20041/14-131

Vyvěšeno: 13.3.2017 - Sejmuto: 14.4.2017

Již bylo sejmuto.

KVS pro ZK – Nařízení státní veterinární správy SVS/2017/032276-Z

Vyvěšeno: 13.3.2017 - Sejmuto: 29.3.2017

Již bylo sejmuto.

DSO Mikroregion Slušovicko – Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Vyvěšeno: 6.3.2017 - Sejmuto: 22.3.2017

Již bylo sejmuto.

OÚ – Rozpočtový výhled obce Veselá na r. 2018 – 2022

Vyvěšeno: 6.3.2017 - Sejmuto: 31.12.2022

OÚ – Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Veselá

Vyvěšeno: 20.2.2017 - Sejmuto: 1.3.2017

Již bylo sejmuto.