OÚ Veselá – Informace o vydané změně č. ÚPN SÚ Veselá

Vyvěšeno: 29.9.2009 - Sejmuto: