OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 3/2023

Vyvěšeno: 26.5.2023 - Sejmuto: 26.5.2026

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu