Rozpočet 2020

Rozpočet roku 2020

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
11.343.700,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
755.000,00 Kč
Celkem12.098.700,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství490.500,00 Kč
Veřejné osvětlení865.000,00 Kč
Rozhlas1.200.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba2.127.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu436.000,00 Kč
Provoz kabelové televize353.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků, kulturní akce
486.300,00 Kč
Péče o vzhled obce592.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
575.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost83.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
3.389.800,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad75.000,00 Kč
Kulturně-sportovní areál Veselá976.300,00 Kč
Bytové hospodářství č.p. 13016.000,00 Kč
Náves200.000,00 Kč
SDH – zásahová jednotka33.000,00 Kč
Propagační materiály obce200.000,00 Kč
Celkem12.098.700,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá 2021-2022