Rozpočet 2020

Rozpočet roku 2020

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
11.343.700,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
755.000,00 Kč
Celkem 12.098.700,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 490.500,00 Kč
Veřejné osvětlení 865.000,00 Kč
Rozhlas 1.200.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 2.127.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 436.000,00 Kč
Provoz kabelové televize 353.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků, kulturní akce
486.300,00 Kč
Péče o vzhled obce 592.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
575.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 83.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
3.389.800,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad 75.000,00 Kč
Kulturně-sportovní areál Veselá 976.300,00 Kč
Bytové hospodářství č.p. 130 16.000,00 Kč
Náves 200.000,00 Kč
SDH – zásahová jednotka 33.000,00 Kč
Propagační materiály obce 200.000,00 Kč
Celkem 12.098.700,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá 2021-2022

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu