Rozpočet 2018

Rozpočet roku 2018

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
9.601.000,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.301.800,00 Kč
Celkem 10.902.800,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 470.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 200.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 2.434.700,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 424.500,00 Kč
Provoz kabelové televize 316.300,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
266.200,00 Kč
Péče o vzhled obce 805.500,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
537.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 83.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.763.600,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad 60.000,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem, kulturně-sport. areál Veselá 542.000,00 Kč
Bytové hospodářství č.p. 130 2.000.000,00 Kč
Celkem 10.902.800,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2018