Rozpočet 2017

Rozpočet roku 2017

PŘÍJMY

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
8.692.600,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.169.700,00 Kč
Celkem9.862.300,00 Kč
VÝDAJE
Lesní hospodářství290.000,00 Kč
Veřejné osvětlení140.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba1.315.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu430.000,00 Kč
Provoz kabelové televize419.800,00 Kč

Kultura

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
139.300,00 Kč
Péče o vzhled obce357.000,00 Kč

Školství

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
820.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost81.600,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.714.600,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad48.000,00 Kč
Kanalizace Drahy1.744.000,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem, kulturně-sport. areál Veselá863.000,00 Kč
Bytové hospodářství č.p. 130500.000,00 Kč
Celkem9.862.300,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017

Rozpočet obce Veselá na rok 2017

Rozpočtový výhled obce Veselá na 2018-2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veselá za rok 2017

Schválený závěrečný účet obce za rok 2017