Rozpočet 2017

Rozpočet roku 2017

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
8.692.600,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.169.700,00 Kč
Celkem 9.862.300,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 290.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 140.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 1.315.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 430.000,00 Kč
Provoz kabelové televize 419.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
139.300,00 Kč
Péče o vzhled obce 357.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
820.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 81.600,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.714.600,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad 48.000,00 Kč
Kanalizace Drahy 1.744.000,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem, kulturně-sport. areál Veselá 863.000,00 Kč
Bytové hospodářství č.p. 130 500.000,00 Kč
Celkem 9.862.300,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017

Rozpočet obce Veselá na rok 2017

Rozpočtový výhled obce Veselá na 2018-2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veselá za rok 2017

Schválený závěrečný účet obce za rok 2017