Rozpočet 2016

Rozpočet roku 2016

Příjmy

Daňové příjmy

  • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
  • daň z příjmu FO z podnikání
  • daň z příjmu PO
  • daň z přidané hodnoty
  • správní poplatky
  • daň z nemovitosti
  • poplatek za vypuštění škodlivých látek
  • poplatek za psa
  • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
  • poplatek za VHP
  • dotace na vnitřní správu
8.042.900,00 Kč

Nedaňové příjmy

  • příjmy z lesního hospodářství
  • pronájem nemovitostí
  • úroky
  • poplatek kabelové televize
1.282.600,00 Kč
Celkem9.325.500,00 Kč
Výdaje
Lesní hospodářství270.000,00 Kč
Veřejné osvětlení140.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba2.179.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu452.000,00 Kč
Provoz kabelové televize269.800,00 Kč

Kultura

  • knihovna
  • kronika
  • tisk novin
  • posezení s důchodci, vítání občánků
105.300,00 Kč
Péče o vzhled obce223.600,00 Kč

Školství

  • mateřské škola
  • základní škola
  • školní jídelna
  • školní družina
  • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
789.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost81.600,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

  • elektrická energie, plyn
  • poštovné, telefony, spotřební materiál
  • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
  • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
  • opravy a odkup pozemků
  • příspěvky mikroregionu
2.702.200,00 Kč
Rekonstrukce bývalého OÚ na byty1.059.000,00 Kč
Kanalizace Drahy1.054.000,00 Kč
Celkem9.325.500,00 Kč

Schválený závěrečný účet za rok 2016