Rozpočet 2016

Rozpočet roku 2016

Příjmy

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
8.042.900,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.282.600,00 Kč
Celkem9.325.500,00 Kč
Výdaje
Lesní hospodářství270.000,00 Kč
Veřejné osvětlení140.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba2.179.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu452.000,00 Kč
Provoz kabelové televize269.800,00 Kč

Kultura

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
105.300,00 Kč
Péče o vzhled obce223.600,00 Kč

Školství

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
789.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost81.600,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.702.200,00 Kč
Rekonstrukce bývalého OÚ na byty1.059.000,00 Kč
Kanalizace Drahy1.054.000,00 Kč
Celkem9.325.500,00 Kč

Schválený závěrečný účet za rok 2016