Rozpočet 2014

Rozpočet roku 2014

Příjmy 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
7.500.700,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
844.000,00 Kč
Celkem8.344.700,00 Kč
Výdaje 
Lesní hospodářství70.200,00 Kč
Veřejné osvětlení150.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba477.150,00 Kč
Sběr komunálního odpadu504.300,00 Kč
Provoz kabelové televize382.500,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
130.200,00 Kč
Péče o vzhled obce84.000,00 Kč
Školství (MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠD, neinvest.platby jiným školám)845.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost70.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.908.350,00 Kč
Kanalizace Drahy500.000,00 Kč
KZ Veselanka – nový OÚ – zateplení2.183.000,00 Kč
Obědy senioři40.000,00 Kč
Celkem8.344.700,00 Kč