Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

OÚ – Rozpočtové opatření č. 7/2018

Vyvěšeno: 17.12.2018 - Sejmuto: 31.1.2019

DSO Mikroregion Slušovicko – Rozpočtové opatření č. 1

Vyvěšeno: 10.12.2018 - Sejmuto: 30.6.2019

KVS – Změna nařízení SVS č.j. SVS/2018/133384-Z

Vyvěšeno: 10.12.2018 - Sejmuto: 31.12.2018

KVS – Úplné znění nařízení SVS č.j. SVS/2018/134101-Z

Vyvěšeno: 10.12.2018 - Sejmuto: 31.12.2018

OÚ – Pozvánka na 2. zasedání ZO Veselá 17. 12. 2018

Vyvěšeno: 7.12.2018 - Sejmuto: 17.12.2018

Již bylo sejmuto.

OÚ – Návrh rozpočtu obce Veselá na rok 2019

Vyvěšeno: 22.11.2018 - Sejmuto: 31.12.2018

OÚ – Pozvánka na 1. zasedání ZO Veselá 26. 11. 2018

Vyvěšeno: 16.11.2018 - Sejmuto: 27.11.2018

Již bylo sejmuto.