Realizované projekty

Náves

23. 7. 2018

Studie veselské návsi v centru obce na bývalém pozemku Bodláků a Sousedíků.

Kompostéry do zahrad

13. 4. 2018

70 ks kompostérů pro občany Veselé.

Cyklostezka Veselá – Klečůvka, část Veselá

13. 4. 2018

Studie je odsouhlasena dotčenými orgány, nyní se zpracovává projektová dokumentace.

Oprava hasičské zbrojnice Veselá

10. 12. 2017

Oprava interiéru hasičské zbrojnice.

Nové zastávky pod Veselou

22. 11. 2017

Kryté zastávky pod Veselou.

1. stránka z celkem 512345