Realizované projekty

Měřič rychlosti a dopravní zrcadla

21. 7. 2017

Instalován měřič rychlosti a 3ks dopravních zrcadel v obci Veselá.

Nové informační tabule

16. 3. 2017

Nové informační tabule byly umístěny na budově Obecního domu.

Kanalizace v lokalitě Drahy

2. 3. 2017

Vybudování kanalizace v lokalitě Drahy s napojením na ČOV Slušovice.

Demolice č. p. 3 a 42

2. 3. 2017

Demolice zchátralých domů č. p. 3 a 42.

Místní komunikace k Vodojemu

17. 11. 2016

Během podzimu 2016 byla vybudována nová místní komunikace k Vodojemu.

1. stránka z celkem 41234