Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o regulaci hlučných činností 1.3.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.6.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 3.12.2014
Změnová vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.02.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2013
Opatření obecné povahy č. 1/2009 – Změna č. 5 ÚP SÚ Veselá 22.08.2009
Obecně závazná vyhláška obce Veselá č. 3/2008, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Veselá 01.01.2009
Obecně závazná vyhláška obce Veselá č. 2/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2009
Obecně závazná vyhláška obce Veselá č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Veselá 01.01.2009
Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o závazných částech změny č. 3 a ÚPN obce Veselá 12.12.2006
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o závazných částech změny č. 4 ÚPN obce Veselá pro plochu vymezenou změnou číslo 4 13.12.2006
Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2005
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvest.nákladů MŠ a ZŠ 01.01.2005
Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích – poplatek ze psů 01.01.2004
Nařízení o schůdnosti místních komunikací a chodníků na území obce Veselá v zimním období r. 2003/2004 16.12.2003

Usnesení ze zasedání ZO najdete v sekci Zastupitelstvo.