Rozpočet 2016

Rozpočet roku 2016

Příjmy 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
8.042.900,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.282.600,00 Kč
Celkem 9.325.500,00 Kč
Výdaje 
Lesní hospodářství 270.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 140.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 2.179.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 452.000,00 Kč
Provoz kabelové televize 269.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
105.300,00 Kč
Péče o vzhled obce 223.600,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
789.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 81.600,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.702.200,00 Kč
Rekonstrukce bývalého OÚ na byty 1.059.000,00 Kč
Kanalizace Drahy 1.054.000,00 Kč
Celkem 9.325.500,00 Kč

Schválený závěrečný účet za rok 2016